Ajankohtaista


Lisä­tietoja Tapahtumat-osiossa

Kevät­kauden toiminnasta

Seuraamme tarkkaan katto­järjestömme Nuoriso­seurojen korona­ohjeistusta. Kaikki alle 20-vuotiaiden tanssi­ryhmät sekä Koillisen kuoro aloittavat toimintansa viikolla 2. Muun toiminnan osalta lisä­tiedot ohjaajilta. Ohjaajien yhteys­tiedot ovat kunkin ryhmän omalla sivulla.Koillisen kuoro

Koillisen kuoro harjoituksissa

Harjoitukset

Koillisen kuoro aloittaa kevät­kauden lauantaina 16.1. 2021 etä­harjoituksena. Mukaan päästäksesi ota yhteyttä kuoron­johtajaan viimeistään edellisenä päivänä numeroon 050 3590 522 tai jo aiemmin sähkö­postilla kuoronjohtaja(at)tampereennuorisoseura.fi.

Kuoron tapahtuma­kalenteri:


Ryhmän esittely

Koillis­keskuksen kuoro on matalan kynnyksen kuoro­toimintaa ikään ja laulu­taitoon katsomatta. Kuorossa laulaa sekä aivan aloittelijoita että pitkään laulaneita kuorolaisia. Kuoro on seka­kuoro, pääasiassa lauletaan 2-4 -äänisiä lauluja. Kuoron tavoitteena on lisätä jäsentensä ja lähi­piirin laulamisen iloa, laulu­taitoa ja yhteis­musisointia. Tavoitteena on myös kehittää jokaisen laulajan taitoja ja musiikillista sisältöä henkilö­kohtaisen "opetus­suunnitelman" mukaan. Kuoro on kaupungin­osa­kuoro, joten se pyrkii tuomaan musisoimisen iloa laulamalla ja laulattamalla omalla toiminta-­alueellaan mm. kirjaston ja palvelu­talojen asukkaita erilaisissa tilaisuuksissa.

Kuoroa johtaa viittä vaille valmis musiikki­pedagogi, kuoron­johtaja Kaisa Tienvieri.


Koillisen kuoro harjoituksissa

Osallistumismaksut

Jäsen­maksu 16 e/vuosi ja harraste­maksu 50/25 e/luku­kausi. Ryhmän toimintaan voi tutustua kahden harjoitus­kerran ajan ennen kuin maksaa jäsen- ja harraste­maksun.

Koillisen kuoron toiminta järjestetään Sivistys­liitto Kansalais­foorumin tukemina kursseina. Eläkeläisten, työttömien, maahan­muuttajien, alhaisen pohja­koulutuksen omaavien, oppimis­vaikeuksia kokevien ja 63 vuotta täyttäneiden on mahdollista saada harraste­maksuun 25 euron opinto­seteli­etu kerran lukukaudessa.

Kansalaisfoorumin logo

Lisä­tiedot ja ilmoittautumiset:

Kuoronjohtaja Kaisa Tienvieri
puh. 050 3590522
kuoronjohtaja(at)tampereennuorisoseura.fi«Takaisin